சனி, 18 ஜூன், 2022

WhatsApp -இல் செயலியில் Font Style -ஐ italics Bold Strikethrough Momospace மாற்றுவது எப்படி?

நாம் WhatsApp உபயோகித்து இருப்போம் ஆனால் நாம் தேவைக்கு Font Style -ஐ மாற்றி அமைக்க முடிந்திருக்காது.வாட்ஸ் அப்பில் உள்ள Font-ஐ மட்டுமே உபயோகித்து வந்திருப்போம்.இதற்கு மாற்றாக italics, Bold, Strikethrough, Momospace உபயோகிக்க முடிந்தால் எப்படி இருக்கும்.வாங்க எப்படி உபயோகிப்பது என்பது பற்றி பார்ப்போம்.


Italics Font- ஆக மாற்றி அமைக்க


நீங்கள் Italics Font மாற்ற நினைக்கும் வார்த்தை முன்பும் பின்பும் _அடிக்கோடு இடவும்.

உதாரணமாக _Hi_ என்று ஒருவருக்கு தகவல் அனுப்புகிறேன் என்று வைத்துக்கொள்வோம்.Hi முன்பும் பின்பும் அடிக்கோடு இட்டால் Hi என்ற வார்த்தை சாய்வாக தெரியும்.

how to change font style in whatsapp in tamilBold Font- ஆக மாற்றி அமைக்க


நீங்கள் BOLD Font மாற்ற நினைக்கும் வார்த்தை முன்பும் பின்பும் * இடவும்.

உதாரணமாக Hi என்று ஒருவருக்கு தகவல் அனுப்புகிறேன் என்று வைத்துக்கொள்வோம்.*Hi *முன்பும் பின்பும் * இட்டால் Hi என்ற வார்த்தை போல்ட் ஆக தெரியும்.

tamil font for whatsapp in iphone,Strikethrough Font- ஆக மாற்றி அமைக்க


நீங்கள் Strikethrough Font மாற்ற நினைக்கும் வார்த்தை முன்பும் பின்பும் ~ இடவும்.

உதாரணமாக Hi என்று ஒருவருக்கு தகவல் அனுப்புகிறேன் என்று வைத்துக்கொள்வோம்.~Hi ~முன்பும் பின்பும் ~ இட்டால் Hi என்ற வார்த்தை Strikethrough தெரியும்.

tamil font in whatsapp

 

Momospace Font- ஆக மாற்றி அமைக்க


நீங்கள் Momospace Font மாற்ற நினைக்கும் வார்த்தை முன்பும் பின்பும் அடிக்கோடு இடவும்.

உதாரணமாக Hi என்று ஒருவருக்கு தகவல் அனுப்புகிறேன் என்று வைத்துக்கொள்வோம்.'''Hi''' முன்பும் பின்பும் ''' இட்டால் Hi என்ற வார்த்தை momospace தெரியும்.


whatsapp font in tamil


read article:-
Meesh App - ல் Rs.500 to Rs.50000 வரை சம்பாதிக்கலாம் வாங்க | how to earn money in meesho in tamil